Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-02-19 08:35:09

EQL Pharma AB: Kontrolluppgift för investeraravdrag (rättad version)

För att se ursprunglig version se bifogad pdf.

Sedan den 1 december 2013 har ett investeraravdrag införts i svensk skattelagstiftning, vilket ger fysiska personer rätt till 15 procent skattereduktion på investerat belopp som betalts kontant vid nyemissioner i mindre aktiebolag. För fullständiga villkor för investeraravdraget, se Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se/investeraravdrag. EQL Pharma genomförde en företrädesemission med övertilldelningsoption under hösten 2014, vilket blev fulltecknad. Bolaget bedömer att kriterierna för investeraravdrag är uppfyllda och lämnar därför kontrolluppgift till Skatteverket för berörda investerare. Kopia på lämnad kontrolluppgift kommer att skickas ut per post. Observera att lämnad kontrolluppgift inte automatiskt ger investeraravdrag, utan varje investerare måste själv i sin deklaration med stöd av lämnad kontrolluppgift ange att investeraravdraget faktiskt önskas. Skälet är bland annat att investeraravdraget ska återbetalas om andelarna avyttras inom fem år efter betalningsåret. Begäran om investeraravdrag ska göras på blankett K11 som kan laddas ner på Skatteverkets hemsida. Förvaltarregistrerare investerare Observera att EQL Pharma av skäl som härrör till banksekretess inte har tillgång till uppgifter för alla investerare och således inte kan lämna kontrolluppgift för dessa. Det beror främst investerare som tecknat via förvaltare. Dessa investerare måste därför själva i sin deklaration lämna uppgifter om underlag för investeraravdrag. Uppgifterna samt begäran om investeraravdrag ska göras på blankett K11 som kan laddas ner på Skatteverkets hemsida. Observera vidare att investering som gjorts via kapitalförsäkring inte ger rätt till investeraravdrag, eftersom det då är försäkringsbolaget som formellt är registrerade som ägare till aktierna. Däremot är investeringar som gjorts via investeringssparkonto (ISK) godkända för investeraravdrag. För ytterligare upplysningar eller frågor, kontakta i första hand Skatteverket. Lund den 19 februari 2015 Styrelsen i EQL Pharma AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus Vd EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma bildades 2006 av Christer Fåhraeus och Karin Wehlin och är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en produkt roadmap som till och med 2015 omfattar minst sex ”first-in-class generics” (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet). Under 2016 och framåt planerar Bolaget att lansera ytterligare ett större antal ”first-in-class generics”. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB