Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-03-12 08:33:33

EQL Pharma AB: Start på lösenperiod nr 1 för teckningsoption EQL Pharma TO2

Måndagen den 16 mars 2015 inleds den första lösenperioden (av totalt två lösenperioder) för de teckningsoptioner EQL Pharma TO 2 (serie 2014/2015) som emitterades i samband med företrädesemissionen i augusti 2014. Den första lösenperioden löper mellan 15 mars – 31 mars 2015 (den andra och avslutande lösenperioden löper mellan 15 september – 30 september 2015). En (1) teckningsoption EQL Pharma TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i EQL Pharma. Lösenpriset är 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om 10 bankdagar som slutar fem bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 5,50 kronor. Lösenkursen i den första lösenperioden har i enlighet med detta bestämts till 3,50 kronor. Upplägget med två lösenperioder innebär att teckningsoptionerna EQL Pharma TO 2 antingen kan nyttjas under den första lösenperioden eller den andra lösenperioden. Lösenkursen bestäms inför varje lösenperiod, baserat på den aktuella genomsnittliga aktiekursen. Observera härvidlag att det är möjligt att använda en del av sina teckningsoptioner i den första lösenperioden och resterande teckningsoptioner i den andra och avslutande lösenperioden. Det är också möjligt att sälja sina teckningsoptioner på AktieTorget, där de handlas till och med den 28 september 2015 (en dag senare än ursprungligen angivet på grund av att Euroclear förkortat avvecklingscykeln från tre till två bankdagar). Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen av EQL Pharma TO 2, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast den 31 mars 2015. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 31 mars 2015, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel kan laddas ner på: a) EQL Pharmas hemsida, www.eqlpharma.com b) Aktieinvests hemsida, www.aktieinvest.se c) AktieTorget, www.aktietorget.se d) Emissionstorget, www.emtorget.se Samtliga direktregistrerade innehavare får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner EQL Pharma TO 2 samt anmälningssedel hem i brevlådan. Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 31 mars 2015, då olika förvaltare har olika handläggningstider. Förvaltarregistrerade innehavare (dock ej innehavare som har sitt innehav i en kapitalförsäkring) får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner EQL Pharma TO 2 hem i brevlådan. Leverans av nya aktier De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (EQL Pharma IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på AktieTorget så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart under april 2015. Fullständiga villkor för EQL Pharma TO 2 Fullständiga villkor för EQL Pharma TO 2 finns tillgängliga i det memorandum som styrelsen för EQL Pharma upprättade i samband med företrädesemissionen i augusti 2014. Memorandumet kan laddas ner på: a) EQL Pharmas hemsida, www.eqlpharma.com b) AktieTorget, www.aktietorget.se c) EmissionsTorget, www.emtorget.se ISIN-kod EQL Pharma TO 2 ISIN-kod för EQL Pharma TO 2 är SE0006219838. Kontaktuppgifter för eventuella frågor Kontaktuppgifter till EQL Pharma respektive emissionsinstitutet Aktieinvest avseende frågor om lösen av teckningsoptioner: EQL Pharma kontaktuppgifter Telefon: 046 – 12 01 70 E-post: info@eqlpharma.com Aktieinvest kontaktuppgifter Telefon: 08 – 506 517 95 E-post: emittentservice@aktieinvest.se Lund den 11 mars 2015 Styrelsen i EQL Pharma AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus Vd EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. Produkterna produceras både i Europa, Indien och Kina men alltid med europeisk standard och kvalitet.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB