Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-04-17 15:49:45

EQL Pharma AB: EQL Pharma publicerar årsredovisningen för 2014

EQL Pharma meddelar idag att årsredovisningen för 2014 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.eqlpharma.com. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: 0705-60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. EQL Pharma har idag en handfull nisch-generika på marknaden. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2016 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma har ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina. Bolaget har som finansiellt mål att från och med 2015 vara ett lönsamt bolag. EQL Pharma har säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget. Läs mer på www.eqlpharma.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB