Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-09-15 13:53:33

EQL Pharma AB: Uppdatering:  EQL Pharma är i långt gången förhandling med en strategisk samarbetspartner

EQL Pharma AB är, som meddelats tidigare, i förhandlingar med en strategisk internationell samarbetspartner som är intresserad av att investera och att bli delägare till drygt 25% av aktierna i EQL Pharma motsvarande 6,5 miljoner aktier. Priset i den riktade emissionen sattes till 5 SEK per aktie i samband med att huvudpunkterna i avtalet faställdes den 26:e augusti 2015. I tillägg till aktieinvesteringen så ges den strategiska partnern en option att teckna ytterligare 2 miljoner aktier till strikekursen 6,5 SEK per aktie med teckningstiden 1:a april – 15:e december 2016.

Återstoden av förhandlingen löper väl och det förväntas att avtalet slutligen kan signeras i enlighet med den urspungliga prognosen d.v.s i slutet av september.

Det formella beslutet om emission av aktier och optioner kommer att fattas av en extra bolagstämma så snart avtalet i sin helhet är påskrivet.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra att bolaget får en ny större ägare av omfattande strategisk betydelse för bolaget.

I samband med investeringen så kommer ett omfattade samarbete för utveckling av nisch-generika att startas (initialt avtalas 8 st nya produkter). Dessa produkter kommer att marknadsföras av EQL Pharma på dess huvudmarknader och licensieras till övriga marknader. De bedöms att produkterna kommer att kunna lanseras från H2 2018 och framåt.

I tillägg till utvecklingssamarbetet så kommer EQL Pharma att få rättigheterna att i Norden sälja de originalprodukter som den strategiska samarbetspartnern har under utveckling och avser att lansera i Europa.

Förhandlingarnamed den strategiska internationella partnern har pågått mer än sex månader och då EQL Pharma nu bedömer det som att parterna står nära varandra väljer vi att gå ut med denna information.

EQLPharma bedömer att transaktionen kommer att kunna bli offentliggjord senast under slutet av september. I samband med detta kommer mer detaljer att presenteras. Bolaget bedömer det som att parterna står nära varandra i förhandlingarna, men transaktionen kan inte garanteras förrän alla avtal är påskrivna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus, VD, mobil 0705-609000 eller via christer.fåhraeus@eqlpharma.com.

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska, danska och finska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2016 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (7) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration