Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-11-21 08:21:43

MenuCard AB: Sista dag för handel med BTA

I oktober 2017 genomförde MenuCard AB ("MenuCard") en företrädesemission av B-aktier, i vilken även allmänheten erbjöds möjlighet att teckna B-aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 2 920 880 B-aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 23 november 2017 och stoppdag är den 27 november 2017.

2 920 880 B-aktier har registrerats hos Bolagsverket och dess beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 29 november 2017. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i MenuCard till 11 099 347 stycken (varav 3 532 966 A-aktier och 7 566 381 B-aktier) och aktiekapitalet uppgår till 1 387 418,375 SEK.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till MenuCard i samband med företrädesemissionen.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se 

http://www.sedermera.se 

  
För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk 

https://menucard.dk/ 

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 180 företag som har över 440 000 anställda. MenuCard har även avtal med 350 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuCard AB