Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-02-20 09:18:09

EQL Pharma AB: Lansering av Kaliumklorid fastställd

Den 1:a mars lanserar EQL Pharma läkemedlet Kaliumklorid på den svenska marknaden. "Målsättningen för lansering av Kaliumklorid har varit första halvåret 2018 och vi har jobbat hårt för att kunna lansera produkten så snart som möjligt. Att lansera redan i mars är såklart positivt för bolaget" säger EQL Pharmas VD, Christer Fåhraeus.

Kaliumklorid EQL Pharma är en del av EQL Pharmas långsiktiga satsning på nya strategiska nisch-generika med liten eller ingen konkurrens. Den totala omsättningen i Sverige och Danmark är cirka 140 mkr årligen och det finns för tillfället en konkurrent i tillägg till originalbolaget.

Försäljning av läkemedlet på den danska marknaden kommer ske genom ett samarbete med ett ledande generikaföretag som tidigare kommunicerats. Lansering på danska marknaden sker under det första halvåret 2018.

Kaliumklorid EQL Pharma tillhör en grupp av läkemedel som kallas för mineralämnen. Kaliumklorid ges till patienter med för låga halter av kalium i blodet. Det kan också ges i förebyggande syfte vid diuretikabehandling.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 - 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 
EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration