Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-11 09:27:50

MenuCard AB: Nyttjar bemyndigande för tidigare meddelad riktad nyemission och senarelägger årsstämma

Den 24 april meddelade MenuCard AB (publ) ("MenuCard") att styrelsen beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 1,8 MSEK före emissionskostnader och att uppta ett konvertibelt lån som tillför bolaget ytterligare cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader. Idag meddelar bolaget att styrelsen beslutat att nyttja hela det bemyndigande om högst 15 procent av det sammanlagda aktiekapitalet vid tidpunkt för årsstämma, som erhölls på årsstämma den 23 maj 2017 för genomförande av den första delen av den riktade emissionen. Detta innebär att 1 226 770 A-aktier i nu föreliggande riktad nyemission nyemitteras. Resterande del av den riktade nyemissionen kommer föreslås att beslutas på kommande årsstämma i MenuCard. Bolaget meddelar även att årsstämma 2018, som i enlighet med tidigare publicerad kallelse avsågs hållas den 14 maj 2018, kommer att senareläggas. Ny kallelse till årsstämma, innehållande nytt datum för stämman, kommer att publiceras inom kort.

Senarelagd årsstämma 2018

Den 12 april 2018 publicerade MenuCard kallelse till årsstämma, vilken avsågs hållas den 14 maj 2018. Med anledning av att ytterligare beslut gällande riktad nyemission avses fattas på årsstämma har MenuCards styrelse beslutat att flytta stämman för att därmed ha erforderlig tid för att förbereda besluten. Ny formell kallelse till årsstämma i MenuCard, innehållande nytt datum för stämman, kommer att publiceras inom kort.


För mer information om MenuCard, vänligen kontakta: Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB Telefon: +45 23 83 20 25 E-post: kim@menucard.dk https://menucard.dk/ Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2018.
MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. Det rabatterade beloppet överförs till MenuCards konto och såväl restaurangen som kunden erhåller ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3-5 % och gör en avräkning med restaurangen två gånger per månad. MenuCard samarbetar med fler än 200 företag, som har över 450 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 550 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som innebär att alla användare kan få utkörd kvalitetsmat med rabatt. MenuCard är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuCard AB