Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-11 17:16:07

EcoRub AB: Reviderad årsredovisning för 2018 är publicerad

Inga förändringar har skett jämfört med den bokslutskommunike som bublicerades 20190215

Signerade dokument publiceras efter årsstämman.


Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174


EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EcoRub AB