Hem

Reports

Publicerat: 2020-02-21 10:39:38

MenuPay AB: MenuPay publicerar bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2019

MenuPay AB ("MenuPay") publicerar härmed bokslutskommunké för perioden januari till december 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.menupay.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuPay, kommenterar:

"Fjärde kvartalet bjöd på lanseringen av vår nya MENUPAY app/plattform som ägde rum kort tid före jul. Lösningen gör det möjligt att anpassa konceptet internationellt med anledning av att appen till exempel är lanserad på tre olika språk: engelska, danska och svenska. Den nya lösningen har mottagits väl av våra användare där vi har sett en tillväxt på 60 % i antalet av besök i förhållandetill motsvarande period året innan."

2019-10-01 - 2019-12-31 (tre månader, koncern)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 557.102 (444.511) SEK.
 • Koncernens driftsresultat (EBITDA) uppgick till -3.088.855 (-281.815) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 2.545.926 (2.261.187) SEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,44) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 49 % (-56 %).

 

2019-01-01 - 2019-12-31 (tolv månader, koncern)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2.076.914 (1.187.767) SEK.
 • Koncernens totala omsätning uppgick til 2.076.914 (1.194.966) SEK.
 • Koncernens driftsresultat (EBITDA) uppgick till -11.759.202 (-9.849.202) SEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,72 (-0,86) SEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

 • Den 25 oktober meddelades att Bolagets målsättning om att uppnå break-even under 2019 senareläggs. Skälet är att Bolaget under den senaste tiden har investerat omfattande resurser på etablering av en organisation och marknadslansering i Sverige, systemutveckling inför en planerad omfattande uppdatering av MENUPAY-plattformen.
 • Den 25 november meddelande MENUPAY verksamheten kommer att kräva ytterligare kapitalinjektion för att fortsätta accelerera. MENUPAY befinner sig i en position där det enligt styrelsens bedömning kommer att uppstå ett kapitalbehov från Q1 2020 för att täcka bolagets kostnader. Styrelsen bedömer att det presumtiva nettokapitalbehovet uppgår till cirka 15 - 20 MSEK.
 • Den 28 november meddelande MENUPAY att Bolaget lanserar en ny mobilapp med en ny design och en förbättrad användarvänlighet.
 • Den 6 december meddelade MENUPAY att Erik Lorenz Petersen kommer att tillträda rollen som styrelseordförande i bolaget med omedelbar verkan. Bolagets förde detta ordförande, Michael Kjær, kommer fortsatt att vara verksam i MENUPAY:s styrelse som ordinarie styrelseledamot.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 7 2020 februari meddelade MENUPAY att Bolaget har upptagit ett lån från Ove K. Invest ApS som är en av Bolagets större aktieägare. Lånet uppgår till 500 000 DKK och löper med en ränta 6 %. Lånet ska enligt villkor återbetalas senast tre dagar efter att en framtida kapitalanskaffning är på plats. Syftet med lånet är att täcka de löpande rörelsekostnaderna.

För mer information om MENUPAY, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MENUPAY AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kls@MENUPAY.com

https://MENUPAY.com/

Om MenuPay AB (menupay.com): MENUPAY är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stock Market, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MENUPAY®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3-10% för MENUPAY. Mer än 400 företag har hittills gått med och mer än 80 000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MENUPAY® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 90 000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MENUPAY är registrerat hos danska Finanstilsynet. MENUPAY® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MENUPAY.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuPay AB