Hem

Reports

Publicerat: 2020-11-20 06:52:14

EcoRub AB: Delårsrapport EcoRub AB (Publ) Q3 2020

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapport Q1-Q3 2020. Delårsrapporten i sin helhet finner ni bifogad till detta meddelande.

SAMMANDRAG

 • Ser en viss återhämtning efter sista delen av Q1 och Q2
 • Resultatförbättrande åtgärder börjar att ge resultat
 • Efterfrågan på återvunna material förväntas öka kraftigt
 

Januari- September 2020

 • Nettoomsättning för perioden 1944 TSEK (2202 TSEK)

 • Resultat efter finansnetto -5 380 TSEK (-5 440 TSEK)
 • Resultat per aktie -0,034 kr (-0,038)
 • Antalet aktier 2020-09-30 var 160 278 485. Alla aktier är B-aktier.
 • Likvida medel vid periodens slut 557 TSEK (348 TSEK)
 

Q3 juli-sep 2020

 • Nettoomsättning för perioden 398 TSEK (684 TSEK)

 • Resultat efter finansnetto -841 TSEK (-1 473 TSEK)

 • Resultat per aktie -0,005 kr (-0,01)
 

Aktuellt

EcoRub arbetar efter utifrån två grunder

 • Ersätta – där kundernas materialkrav direkt kan bytas på något av de i dag standardiserade TPRR-materialen. Kunden byter därmed ut sitt i dag jungfruliga material till ett TPRR-material baserat på återvunna material. Kunden kan sedan omgående starta sin produktion av slutprodukt då TPRR direkt ersätter det tidigare använda materialet oavsett produktionsmetod.

 • Utveckla – kunden har ett specifikt materialkrav som leder till behov av materialutveckling. Tillsammans med EcoRub tar kunden fram en materialspec och materialutvecklingen sker under ledning av EcoRubs utvecklingsavdelning. Materialutvecklingen leder då fram till ett nytt TPRR-material redo att ersätta det tidigare jungfruliga materialet.
 

Nytillkomna prioriterade projekt under Q3

EcoRub arbetar i dag tillsammans med ett företag verksamma inom förpackningslösningar. Målet är att ersätta materialet i en eller flera av företagets produkter med TPRR. Projektet befinner sig nu i steg tre där materialkrav evalueras.

Tillsammans med ett företag bedrivs ett projekt beträffande en helhetslösning där EcoRub hjälper kunden hela vägen fram till en ny produkt. Detta projekt täcker materialanpassning, konstruktionslösning och framtagande av formsprutningsverktyg för sluttillverkning av produkten.  

 

Pågående projekt

Det har tidigare kommunicerats att EcoRub varit inblandade i projekt gällande framtagande av material till större sopkärl. EcoRub har under senare delen av hösten lämna tre olika materialblandningar i detta projekt för utvärdering och formsprutningstest.

Till Ecophneus i Italien har formsprutade produktprover skickats för att visa på spannet i egenskaper hos de olika TPRR-materialen. Dessa prover kommer att ställas mot materialkrav i befintliga och nya Italienbaserade projekt.

EcoRub fortsätter att kontinuerligt leverera formsprutna detaljer av TPRR till Exxentric och deras gymutrustningar. Exxentric använder sig även av produkten Safety-Grip.

 

Materialutvecklingsprojekt

EcoRub arbetar ständigt med att ta fram fler karaktärer på TPRR-materialen. Baserat på kundbehov och förfrågningar ligger just nu två utvecklingsmaterial med främsta prioritet. Det ena materialet är ett väldigt hårt och slagtåligt material och det andra är ett mjukt och segt material. Spannet mellan dessa material visar på EcoRubs kompetens att ta fram ett varierande utbud av materialegenskaper – alla bestående av minst 90% återvunnet material.

EcoRub har tillsammans med ett byggföretag arbetat fram en prototyp till syllist som nu är levererad. Parallellt med detta sker utveckling av tätande och dämpande materialegenskaper för att hitta fler ingångar i byggsektorn där behovet av dessa egenskaper återfinns på många olika områden. Byggindustrin har högt uppsatta klimatmål och saknar i dag cirkulära alternativ för i stort sett alla produkter, möjligheterna för TPRR är därmed enorma.

 

VD-KOMMENTAR

 • EcoRub har under det tredje kvartalet fortsatt TPRRs kommersialiseringsresa. 

 • De förändringar som är gjorda i organisationen har varit lyckosamma och det strategiska klarläggningsarbete som har gjorts har bidragit till att bygga upp en tydlig navigeringsrutt. 
 • EcoRub har under året börjat att förvandlas från ett innovationslett till ett kundbaserat företag som aktivt agerar efter marknadens behov. 
 • Att kommersialisera en innovation är tidskrävande och för att vara framgångsrik krävs mycket arbete tillsammans med kunder.

 • Detta har lett till att en omfattande utbyggnad kring den databank som knyts till vart och ett av TPRR-material har inletts. 
 • EcoRubs kommunikation har vässats och blivit tydligare både i budskap och till kundsegmentering. 
 • Vilket tydligt märks i våra kunddiskussioner och de kontraktsförslag som vi idag arbetar med. Det märks speciellt i diskussionen med nya potentiella kunder, de träffar rätt och kommer att minska ledtiden i nya affärer.

Susanne Stenmark

CEO
susanne.stenmark@ecorub.se

EcoRub AB (publ) är ett green-tech företag med en unik teknik i att skapa nya insatsmaterial till form- och stängsprutning. Våra material går under namnet TPRR®. (thermoplastic recycled rubber) och består uteslutande av återvunnen plast och återvunnet gummi. Genom olika kombinationer får vi fram TPRR® med unika egenskaper från segt, slagtåligt till elastiskt.   

Besök oss i vår spännande vardag på Linkedin eller ta del av en närmare presentation på vår website

Läs mer hos Cision
Läs mer om EcoRub AB

Prenumeration