Hem

Reports

Publicerat: 2021-08-12 18:00:00

Amido AB (publ): Amido delårsrapport april-juni 2021

Med återförsäljaravtalet för SOS Alarm i ryggen har vi nu sålt Smart passage i egen regi med en stor allmännytta i ena änden av spektret och bostadsrättsföreningar i den andra.

Amidos övergripande målbild framåt är att arbeta in Smart passage till att vara en självklar tjänst för alla fastigheter.
Alliera fortsatte att växa med nya kunder där några välrenommerade namn startade pilotprojekt där beslut om ramavtal förväntas mot slutet av året. Vi ser således ett fortsatt hektiskt leveransschema under resten av året framför oss.

Andra kvartalet i siffror 

  • Omsättningen uppgick till 5,9 MSEK (5,4). 
  • Aktiverat arbete uppgick till 1,9 MSEK (2). 
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -0,6 MSEK (-0,6). 
  • Resultatet före skatt uppgick till -1,5 MSEK (-1,2). 
  • Antalet digitala nycklar ökade till 827 137 (728 719). 
  • Abonnemangsstockvärdet låg på 162 MSEK (134).

Perioden januari - juni i sammandrag
Omsättningen för första halvåret uppgick till 11,3 MSEK (11,5) och investeringar i utvecklingsarbete uppgick till 3,9 MSEK (4,4). EBITDA uppgick till -1 MSEK (-0,2) och resultatet före skatt uppgick till -2,9 MSEK (-1,4).

Väsentliga händelser efter periodens utgång  
Avtal har tecknats med en ny kund med ett beräknat avtalsvärde på 1,2 MSEK med leverans under hösten. Kunden har flera skyddsobjekt och har omfattande krav på leveransen och säkerhetsnivån där bland annat godkännande från säkerhetspolisen krävts..
Läs mer

Investeringar och finansiell ställning
Kassaflödet för Bolaget från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick under kvartalet till -0,6 MSEK (-0,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,5 MSEK (-0,9).
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under samma period till -1,9 MSEK (-2). Från finansieringsverksamheten var kassaflödet 0,1 MSEK (0).
Kvartalets kassaflöde uppgick till -2,3 MSEK (-3).

Ej kassaflödespåverkande poster i form av avskrivningar uppgick till 1 MSEK (0,6).

Vid periodens utgång fanns 31 (26) personer heltidssysselsatta (både anställda och konsulter) varav 7 kvinnor (5).

 

Utdrag ur vd-ordet

"Äntligen är vi nu återförsäljare av Smart passage. Vägen dit var längre än vi förväntade oss men nu är vi här.

Vad är egentligen skillnaden kan man fråga sig, Smart passage lanserades för länge sen. 
Både ja och nej. 

Den första Smart passagetjänsten som säljs av SOS Alarm och installatörer riktar sig till automatbrandlarmskunder och räddningstjänsten. Smart passage som Amido nu säljer inkluderar ambulans och riktar sig till alla.

Det ökar kundgruppen från de som har krav på automatbrandlarm, till alla flerbostäder och de 27 500 bostadsrättsföreningarna i landet och allt däremellan. Det är magnituder i skillnad på marknadspotentialen.  

Vi ska skala upp marknadsföring och försäljning för att ta detta till marknaden och etablera Smart passage som den standard det skall vara.

Johnny Berlic, VD Amido AB (publ)"

 

Urval av nyheter under kvartalet, klicka och läs mer

Amido och SOS Alarm utökar samarbetet
Avtalet mellan Amido och SOS Alarm innebär att alla fastighetsägare som inte har automatbrandlarm, exempelvis de flesta bostadsuthyrare, nu kan anslutas till Smart passage. Tjänsten har även utökats till att inkludera access för amubulanspersonal.

Nytt samarbete automatiserar hanteringen av digitala lås
Samarbete mellan fastighetssystemleverantörerna Momentum, FAST2, Vitec och Amido med en lösning som automatiskt styr accessen.

Region Östergötland ansluter till Smart passage
Region Östergötland börjar använda Smart passage, som underlättar för ambulanspersonal att snabbt komma in i fastigheter. Tillsammans med Räddningstjänsten Östergötland som redan använder Smart passage blir nu tjänsten heltäckande i Östergötland.

Smart passage blir tillgängligt i Göteborgs innerstad
Flera stora fastighetsägare med fastigheter i Göteborgs innerstad har anslutit till Smart passage vilket ger utryckningspersonal access när ett larm rings in på 112.

Mimer i Västerås blir först med att koppla räddningstjänstens nyckeltaggar till SOS Alarm
Bostads AB Mimer i Västerås första bostadsbolag att koppla sina portlås till SOS Alarm så att räddningstjänsten kan komma in snabbare när någon ringer 112.

Amido tecknar återförsäljaravtal med PMC Säkerhet
PMC Säkerhet kommer paketera Amidos molnhosting och Alliera till nya erbjudanden för sina kunder.

TRUSTÉ tecknar avtal med Amido
TRUSTÈ har tecknat avtal med Amido för användning och försäljning av Alliera till sina kunder.

Utökat stöd för iLOQ i ny Alliera utgåva
Nu stöds även S5 digitala nycklar samt S50 med iLOQ nyckelbrickor.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny.berlic@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido 
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det - automatiserat och enkelt.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amido AB (publ)

Prenumeration