Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-08 09:02:08

Transferator AB: Justerar föreslagen utdelning till 0,42 kr per aktie

Stockholm – April 8 2024 – Dotterbolaget Transferator Ventures AB kommer att erhålla en tilläggsköpeskilling om 4,34 MUSD, motsvarande på dagens valutakurs 46,35 Mkr, från försålda aktier i ELKAB Studios AB. Mot denna bakgrund har styrelsen i Transferator AB idag beslutat att justera upp den föreslagna utdelningen för verksamhetsåret 2023 från 0,24 kr till 0,42 kr per aktie, oavsett serie. Utdelningen som föreslås kommande årsstämma kommer således uppgå till totalt 40,4 Mkr


Denna information är sådan som Transferator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-08 09:02 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB