Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-04-27 10:59:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Consensus Asset Management AB: NETTOVINSTEN ÖKADE 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Värdepappersbolaget Consensus Asset Management redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2018 på 3,0 miljoner kronor (1,1).

Rörelseintäkterna steg till 16,2 miljoner kronor (9,6).

"Marknaden är just nu svårprognosticerad och volatil vilket man ska ha i beaktande när man analyserar utvecklingen i vår förvaltning och verksamhetens resultat", skriver Consensus vd Patrik Soko i rapporten.

Han står fast vid bedömningen att satsningen i Malmö troligen kommer att innebära en negativ resultateffekt under 2018 på cirka 3 miljoner kronor.

Från och med den 3 januari, när finansregelverket Mifid II infördes, har merparten av bolagets intäkter hänförliga till fondersättning, så kallad kick-back, upphört. Resultatbortfallet för Consensus beräknas till cirka 1,2 miljoner kronor för helåret 2018.

Consensus aktie handlas på Aktietorget.            
          

Läs mer om Consensus Asset Management AB