Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2017-10-23 11:24:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Latvian Forest Company AB: Latvian Forest återbetalar lån till Galjaden Fastigheter

Skogsbolaget Latvian Forest har beslutat att återbetala lån på 8,56 miljoner kronor till Galjaden Fastigheter från emissionslikviden. Företrädesemissionen genomfördes i juni och blev övertecknad. Bolaget tillfördes 23,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Lånen
upptogs i samband med gynnsamma marknadsförhållanden under 2016 och användes till att förvärva nya fastigheter. I pressmeddelande 30 juni 2017 angavs att cirka 8,8 miljoner kronor av emissionslikviden skulle tillföras bolaget via kvittning av fordran. På grund av de tekniska bristerna har Latvian Forest istället tillförts hela emissionslikviden kontant.

Läs mer om Latvian Forest Company AB