Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-03 09:21:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om QuickCool AB: NETTORESULTAT -2,5 MLN KR 1 KV, FLAGGAR FÖR EMISSION

STOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Quickcool, som är listat på Aktietorget, redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2018 på -2,5 miljoner kronor (-0,9).

Intäkterna låg kvar vid 2,4 miljoner kronor och utgjordes till största delen av så kallat aktiverat arbete för egen räkning. Nettoomsättningen var alltjämt noll kronor.

Bolaget har tidigare aviserat att ytterligare kapital kommer att behövas under andra halvåret 2018.

"Vi ser nu att vi behöver tidigarelägga detta för att säkerställa vår leveranskapacitet. Styrelsen undersöker och förbereder åtgärder för ett kapitaltillskott som kommer att täcka det rörelsekapitalbehov som fordras för en bred marknadsintroduktion i Norden och övriga Europa i år och under kommande år", skriver Quickcool.

Bolaget påbörjar nu förberedelserna av sin marknadsintroduktion som utöver det regulatoriska arbetet

även innebär att Quickcool ska bygga upp ett lager av kylmaskiner och näskatetrar för att kunna möta den efterfrågan som bolaget uppger sig se.

"Vår kylutrustning har några kritiska komponenter som har långa ledtider vilket medför att vi redan nu, tidigare än vi förväntat oss, måste börja göra betydande inköp. Detta innebär ökat behov av rörelsekapital", heter det.

Quickcools kassa och bank uppgick till 2,6 miljoner kronor vid första kvartalets utgång, jämfört med 6,6 miljoner kronor vid årsskiftet.            
          

Läs mer om QuickCool AB