Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2017-10-31 09:06:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Consensus Asset Management AB: Consensus ökar intäkterna rejält och vänder till vinst i tredje kvartalet

Kapitalförvaltaren Consensus Asset Management mer än fördubblar intäkterna och vänder till vinst i tredje kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan.

Nettoomsättningen steg till 13,3 miljoner kronor (4,7), en ökning med 183 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 2,9 miljoner kronor (-2,8), med en rörelsemarginal på 21,8 procent.
Resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till 2,2 miljoner kronor (-2,8), motsvarande
0,29 kronor per aktie (-0,37).

Den kraftiga förbättringen av intäkterna och resultatet beror i huvudsak på goda marknadsförutsättningar då bolaget haft en fortsatt stabil förvaltningsmiljö, vilket skapat bra förutsättningar för aktiehandel, positiva förvaltningsresultat i bolagets förvaltade depåer och fonder samt god efterfrågan på strukturerade produkter.

Bolaget lämnar ingen prognos för resterande del av 2017.


Consensus, Mkr Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 13,3 4,7 183,0%
Rörelseresultat 2,9 -2,8 203,6%
Rörelsemarginal 21,8%
Resultat före skatt 2,2 -2,8 178,6%
Nettoresultat 2,2 -2,8 178,6%
Resultat per aktie, kr 0,29 -0,37 178,4%

Läs mer om Consensus Asset Management AB