Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2017-11-24 11:23:02

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Latvian Forest Company AB: Latvian Forest rapporterar små förändringar i omsättning och resultat i tredje kvartalet

Skogsbolaget Latvian Forest redovisar överlag en oförändrad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även oförändrad vinst.

Omsättningen uppgick till 24 000 euro (19 000). Det operativa rörelseresultatet blev -0,1 miljoner euro (-0,1).

Rörelseresultatet blev 0,1 miljoner euro (0,1), efter värdeförändringar på skog med 0,2 miljoner euro (0,1). Resultatet före skatt var 40 000 euro (52 000). Nettoresultatet uppgick till 37 000 euro (64 000).

Bolaget har under tredje kvartalet sammanlagt avverkat 606 kubikmeter skog med en genomsnittlig intäkt av 33 euro per kubikmeter. Avsikten är fortsatt att sammanlagt avverka 10 000 kubikmeter under 2017. Bolagsledningen har fått behörighet att förbereda en mera aktiv avverkningsplan för 2018 på styrelsen begäran, heter det.

Fastighetsinnehaven uppgår till 9 416 (9 117) hektar och virkesvolymen uppskattas till
960 000 (915 000) kubikmeter.

Läs mer om Latvian Forest Company AB