Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2017-11-30 11:35:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Emotra AB: Emotra förändrar sin kursverksamhet

Medicinteknikbolaget Emotra har genomfört en utvärdering en utvärdering av de sex första
kurserna om EDOR och konstaterat att de inte varit tillräckligt kostnadseffektiva. Det valda upplägget har kostat mer än vad som beräknats och ännu inte gett den planerade
utdelningen. Under 2018 kommer utbildningen av nya kliniker att genomföras på ett annat sätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emotra har beslutat att inte fortsätta med det tidigare kursupplägget. Utvecklingen har visat att kostnaderna blir allt för höga och att det tar tid att generera försäljningsintäkter. Med en ny marknadschef på plats har bolaget konstaterat att utbildningar kan organiseras med
högre kundkontakt och mer kostnadseffektivt.

Intresset för att delta i utbildningen har varit stort och det saknas inte vilja och ambition att komma igång och använda EDOR för test av deprimerade patienter. Det har dock visat sig ta lång tid att få fram beslut om inköp av utrustningen. Fokus ligger nu på att följa upp och
ta vara på det intresse som genererats genom de tidigare kurserna, snarare än att genomföra ytterligare utbildningstillfällen. Emotra planerar att erbjuda den psykiatriska vården nya utbildnings- och informationstillfällen med start våren 2018.

Läs mer om Emotra AB