Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2008-12-08 11:32:44

Nordic Electronic Procurement Systems AB: Styrelsens ordförande har avgått

Styrelsens ordförande, Kent Eriksson, har meddelat att han med omedelbar verkan lämnat sina uppdrag som styrelseledamot i Intius AB (publ) och dess dotterföretag. Kent Eriksson har varit verksam i styrelsen sedan november 2004.

Avgången förväntas inte påverka verksamheten eller de förhandlingar som bolaget för med externa intressenter rörande nödvändiga tillskott av likvida medel. Ordförandeposten kommer tillfälligt att övertas av styrelseledamoten Peter Swartling. Dock kommer det bli nödvändigt att inom kort hålla en extra bolagsstämma för att välja ny styrelseledamot. Bolagets huvudägare arbetar nu tillsammans med styrelsen för att skyndsamt finna en lämplig ersättare. Ytterligare information kommer att ges så snart det är möjligt. För ytterligare information Alexander Mathiesen-Öhman, VD Intius AB (publ) Telefon +46 31 339 19 80

Läs mer om Nordic Electronic Procurement Systems AB