Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2017-12-20 13:49:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Emotra AB: Emotra kommenterar arbetet under andra halvåret

Medicinteknikbolaget Emotra arbete under tredje och fjärde kvartalet har haft fokus på att omvandla bolaget från en organisation inriktad enbart mot att driva forskning och klinisk dokumentation till ett bolag med fokus på kommersialiseringen av EDOR. För Emotras del
omfattar arbetet allt från teknisk utveckling, kommunikation och säljaktiviteter till leverans och fakturering. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Utvärderingen av den tidigare prövade strategin har fått oss att tänka om och det har lett till framtagningen av en förändrad och betydligt mer kostnadseffektiv marknadsstrategi. I framtiden kommer vi att sprida information och hålla utbildning betydligt mer lokalt, antingen på enskilda sjukhus eller för ett antal kliniker i olika städer i Europa", kommenterar Emotras vd Claes Holmberg.

Under fjärde kvartalet har en grafisk profil för bolafet tagits fram, hemsidan har vidareutvecklats, så att den i större utsträckning vänder sig till kundgruppen, som ska köpa och använda EDOR. Emotra har tagit fram en strukturerad kommunikation kring bolagets metod, EDOR, dess forskning, resultat och värde i klinisk rutin. Parallellt med detta arbete har planering och aktiviteter för att fördjupa relationerna med EUDOR-A klinikerna startats. Kontakter med beslutsfattare som möter suicidriskpatienter har tagits. Planer för ökad närvaro på nationella och internationella möten har tagits fram.

"Höstens arbete har i stor utsträckning handlat om att genomföra nödvändiga åtgärder för att kunna bedriva en relevant och effektiv marknadskommunikation och påbörja en försäljningsverksamhet. Nu är vi betydligt bättre rustade för att kunna marknadsföra EDOR till psykiatrin i Europa", kommenterar marknadschefen Daniel Poté.

Läs mer om Emotra AB