Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2009-03-04 10:12:58

Robert Friman International AB: Aggregate Media Fund VI KB investerar i Guld Invest Norden AB

Guld Invest Norden AB har idag genomfört en riktad emission till Aggregate Media Fund om en miljon SEK. Emissionskursen är satt till 18,13 öre och antalet nyemitterade aktier är 5 516 000. Efter emissionen kommer antalet utestående aktier vara 80 000 000 och värdet på bolaget vid emissionstillfället 14 504 000 SEK.

Styrelsen i Guld Invest är mycket nöjd med denna uppgörelse och kommer under våren nyttja Aggregate Medias kompetensområden inom media för att ytterligare förbättra bolagets varumärkesuppbyggande. Styrelsen Guld Invest Norden AB För ytterligare information kontakta: Thomas Jansson VD Guld Invest Norden Telefon: 08-720 09 20 Mobil: 070-760 50 78 Fax: 08-720 09 20 tj@guldinvest.se www.guldinvest.se Guld Invest Nordens affärsidé är att genom förvärv konsolidera, omstrukturera och utveckla smyckes och ädelmetallbranschen i Norden. Bolaget bedriver huvudsakligen verksamhet i grossist och tillverkningsledet.

Läs mer om Robert Friman International AB