Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2009-03-04 10:17:18

Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB: Fondernas utveckling i februari

* Scirocco var den bästa fonden i februari med en avkastning på 4,12 %. Fonden har avkastat 5,2 % i år.

Fond, avkastning februari 2009 Scirocco, +4,12 % Covered Call, +1,02 % Risk Reward Euro, -0,10 % AMDT hedge, -2,82 % Risk-Reward, -4,00 % Tornado, -5,65 % Scirocco avkastade +4,12 % i februari och har därmed avkastat 5,2 % i år. Förändringar har skett i förvaltningsmodellen som ligger till grund för Scirocco. Vår nya fond Risk Reward Euro är i stort oförändrade sedan start. Den främsta anledningen till det är att få affärstillfällen har uppstått. Samtidigt har DAX30 som är fondens primära marknad fallit ca 25 %. I övrigt var februari en svår månad för fonderna. I dagarna har fonden Systematiska BAS lanserats. Systematiska BAS vänder sig till de som söker en fond med positiv förväntad avkastning oavsett hur aktie- och räntemarknaderna utvecklar sig. Risken är låg. Standardavvikelsen mätt på rullande 12-månader ska inte överstiga 12 procent. En viktig målsättning är att andelen positiva kvartalsavkastningar ska vara hög. Fonden investerar bl a i aktier, penningmarknadsinstrument och aktiemarknadsderivat. Fondbestämmelser, informationsbroschyr, faktablad och mer information om Systematiska BAS finns på www.systematiska.se. Fondbolaget Systematiska Fonder JPA AB är ett helägt dotterbolag till Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ), noterat på Aktietorget. Frågor om fondernas avkastning besvaras av Systematiska Fonders VD Peter Nilsson, 0771-42 20 00. Frågor apropå moderbolaget Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB besvaras av dess VD Arild Russ 040-608 87 10. Mer information om Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) finns på www.systematiska.com. Information om dotterbolaget Systematisk Kapitalförvaltning Rådgivnings AB finns på www.systematiska.nu. Malmö den 4 mars 2009 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Läs mer om Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB