Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2009-03-10 08:43:49

Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB: Erbjudande om att i förtid konvertera konvertibellån i Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) till aktier

Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) har den 12 februari avhållit en extra bolagsstämma. På denna beslöts att erbjuda samtliga innehavare av konvertibler att fram till den 31 mars 2009 i förtid konvertera sitt lån till aktier på extra förmånlig kurs. Konverteringskursen är satt till aktiens kvotvärde, 5,14 öre.

Finanskrisen och lågkonjunkturen har medfört att konvertibellånet har blivit för dyrt för koncernen och omöjliggör en långsiktig hälsosam finansiering av företaget. Finanskrisen har dessutom försenat bolagets utveckling radikalt och styrelsens bedömning är att lånet inte kommer att kunna återbetalas. Att konvertera är med andra ord en räddningsaktion som säkrar att konvertibelägarna som aktieägare får en chans att återvinna sitt kapital genom att möjliggöra företagets överlevnad. Vi den extra bolagsstämman den 12 februari i år beslutades att konvertibelkursen temporärt sänks från 20 öre till 5,14 öre. Det innebär att den som konverterar får ca 3,9 gånger flera aktier vid acceptans av detta tidsbundna erbjudande. Blanketter för konvertering kan rekvireras från Systematiska på telefonnummer 0771-556 556 eller laddas ner från webbsidan www.systematiska.com. Aktieleveransen kommer att administreras av Aktieinvest Fondkommission AB. Frågor besvaras av VD Arild Russ 0771-556 556. För mer information om Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) se www.systematiska.com , fondbolaget Systematiska Fonder ABs hemsida www.systematiska.se och Systematisk Kapitalförvaltning Rådgivning ABs hemsida www.systematiska.nu. Malmö den 10 mars 2009 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Läs mer om Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB