Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2009-03-12 14:07:02

Robert Friman International AB: Målsättningar för Guld Invest Norden AB 2009

Den nya styrelsen för bolaget har tidigare kommunicerat att målsättningar för 2009 skall presenteras. Styrelsen har efter genomgång av bolagets sista räkenskaper nu satt upp de första målen för koncernen.

Omsättningsmålet för koncernen 2009 är satt till 75 MSEK med ett EBITDA om 9 MSEK. Omsättningsmålet förutsätter att guldpriset håller sig till dagens guldpris eller därikring, vid allt för stora kursvariationer av guldpriset kommer styrelsen uppdatera målsättningen i enlighet med variationen. För ytterligare information kontakta: Thomas Jansson VD Guld Invest Norden Telefon: 08-720 09 20 Fax: 08-720 09 20 tj@guldinvest.se www.guldinvest.se Guld Invest Nordens huvudsakliga affärsidé är att genom förvärv konsolidera, omstrukturera och utveckla smyckes och ädelmetallbranschen i Norden. Bolaget bedriver huvudsakligen verksamhet i grossist och tillverkningsledet.

Läs mer om Robert Friman International AB