Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-01-17 10:07:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Raybased ökade intäkterna kraftigt och minskade förlusten i fjärde kvartalet

Teknikbolaget Raybased ökade intäkterna kraftigt och minskade förlusten i fjärde kvartalet 2017.

Nettoomsättningen steg till 0,9 miljoner kronor (0,1), en ökning med 800 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet och resultatet före skatt var -2,1 miljoner kronor (-3,0). Nettoresultatet uppgick till -1,6 miljoner kronor (-2,4), motsvarande -0,21 kronor per aktie (-0,39).

Kassa och bank var på 3,1 miljoner kronor (7,6) per den 31 december. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -1,5 miljoner kronor (-3,2) i fjärde kvartalet.

Raybased har under 2017 haft väsentliga framgångar och etablerat viktiga kundrelationer med många av Sveriges större fastighetsägare. Viktiga relationer har också skapats med samarbetspartners såväl inom teknik- som inom marknadssidan. Bland bolaget större installationer under året märks ett sjukhus och Vasakronans kontor i Göteborg. Även följdaffärer har börjat komma igång vilket är ett gott betyg på vår produkt. Bland Raybaseds kunder finns nu fyra av Sveriges sex största fastighetsbolag.

Det fjärde kvartalet 2017 innebar en ökande fakturering och är det bästa kvartalet hittills i bolagets historia. Gjorda installationer ger förutsättningar för väsentliga följdaffärer under 2018. I USA förs nu dialog om testinstallationer som kan bli aktuella under 2018. Dialoger pågår även med flera större tillverkare av komponenter, skriver bolaget i bokslutskommunikén.

"Styrelsen ser mycket positivt på möjligheterna för en fortsatt omsättningstillväxt under 2018", skriver Raybased om utsikterna.Raybased, Mkr Q4-2017 Q4-2016 Förändring
Nettoomsättning 0,9 0,1 800,0%
Rörelseresultat -2,1 -3,0
Resultat före skatt -2,1 -3,0
Nettoresultat -1,6 -2,4
Resultat per aktie, kr -0,21 -0,39

Läs mer om Raybased AB