Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-02-02 11:32:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Raybased kallar till årsstämma den 2 mars

Aktieägarna i teknikbolaget Raybased kallas till årsstämma fredagen den 2 mars på Scandic Swania i Trollhättan.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en emission av högst 150 000 teckningsoptioner till teckningskursen 15 öre per aktie. Teckningsoptionerna ska användas för ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna är 45 kronor per aktie.

Styrelsen förslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler till marknadsmässiga villkor med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.
.
Valberedningens förslag till val av styrelse är ännu inte klart.

Läs mer om Raybased AB