Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2009-04-20 16:28:10

Followit Holding AB: Followit Holding AB (publ) har idag hållit årsstämma I Skellefteå.

Publicerat förslag till årsredovisning 2008 fastställdes. Styrelsen bestående av Anders Walldov (SO), Danny Aerts, Olof Karlberg och Jan Vellner (tillika VD) beviljades ansvarsfrihet för den del av 2008 de varit ansvariga. Däremot beviljade stämman ej ansvarsfrihet för den tidigare styrelsen bestående av Håkan Gartell (SO), Kjell Stenberg, Anna-Carin Söderblom, Roger C Åström och Olof Karlberg samt VD Ola Lundberg avseende deras förvaltning under första delen av 2008. Till ny styrelse utsågs Anders Walldov (SO), Danny Aerts, Jan Vellner och Kicki Wallje-Lund. Stämman beslöt att flytta bolagets säte till Stockholm. Fullständigt protokoll från stämman finns att tillgå på bolagets hemsida, www.followit.se.

Followit Holding AB (publ) Skellefteå 2009-04-20 Anders Walldov Styrelseordförande

Läs mer om Followit Holding AB