Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-02-13 09:54:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Raybased tillförs 124 000 kronor från utnyttjande av teckningsoptioner

Teknikbolaget Raybased avslutade den 31 januari utnyttjandetiden av de teckningsoptioner TO 1 som emitterades i samband med bolagets företrädesemission av units under våren 2017. Totalt nyttjades 79 974 teckningsoptioner och Raybased tillförs således genom teckningsoptionerna 138 622 kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 15 000 kronor och bolaget tillförs därmed knappt 124 000 kronor. Raybased emitterar 13 329 nya aktier och har därefter 7,97 miljoner aktier utstående. Det framgår av ett pressmeddelande.

Läs mer om Raybased AB