Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2009-05-04 15:20:10

Trig Media Group AB: Kommuniké från bolagsstämma i RFIG Sweden

Vid ordinarie bolagsstämma i RFIG Sweden den 4 maj 2009 fattades följande beslut. - Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen. - Stämman bevilja VD och styrelse ansvarsfrihet för räkneskapsåret. - Stämman beslutades att styrelsen ska uppgå till 3 ledamöter. - Styrelsearvode fram till nästa årsstämma fastställdes till 100 000kr att fördelas mellan styrelsen. Inget arvode utgår till anställda i Bolaget. Revisorn ska ersättas per löpande räkning. - Till styrelse omvaldes Bo Hammarstrand samt Eva Forsén Ingers samt nyval av Anders Bröms. Olle Kilberg har sedan tidigare meddelat att han avböjer omval. - Stämman beslutade om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag. - Stämman beslutade om att genomföra försäljning av dotterbolag till VD i enlighet med styrelsens förslag. Samtliga beslut ovan var enhälliga

Om Radio Frequency Investment Group Sweden AB RFIG Sweden affärsidé är att erbjuda lösningar inom säkerhet, spårning och övervakning baserat på RFID teknik. RFIG Swedens aktie handlas på AktieTorget och bolaget har cirka 750 aktieägare. Adressuppgifter Radio Frequency Investment Group Sweden AB (Publ) Box 42179 126 17 Stockholm Telefon: 08-503 887 00 Fax: 08-503 887 99 Besöksadress: Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten Nätplats www.rfig.se För ytterligare information kontakta: Olle Kilberg, VD, Telefon: 070-191 77 77

Läs mer om Trig Media Group AB