Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2009-05-04 16:22:01

Trig Media Group AB: Rapport från konstituerande styrelsemöte i RFIG Sweden

På konstituerande styrelsemöte i RFIG Sweden har beslut fattats att välja Anders Broms som VD. Vidare har styrelsen valt Bo Hammarstrand till ordförande. Som tidigare kommunicerats avgick Olle Kilberg på bolagsstämman den 4 maj. Efter ovan beslut föreligger följande organisation i bolaget: VD Anders Broms Styrelsen Bo Hammarstrand (Ordf.) Anders Broms Eva Forsén Ingers

På konstituerande styrelsemöte beslutade även styrelsen att fastställa följande datum för ekonomisk rapportering: - Kvartalsredogörelse för perioden januari-mars 2009, avlämnas den 25 maj 2009 - Halvårsrapport för perioden jan-juni 2009, avlämnas den 28 augusti 2009 - Kvartalsredogörelse för perioden juli-september 2009, avlämnas den 27 november 2009 - Bokslutskommuniké för året 2009, avlämnas den 26 februari 2010. Om Radio Frequency Investment Group Sweden AB RFIG Sweden affärsidé är att erbjuda lösningar inom säkerhet, spårning och övervakning baserat på RFID teknik.. RFIG Sweden har som målsättning att ligga i framkant när det gäller ny teknik inom området säkerhet. RFIG Swedens aktie handlas på AktieTorget och bolaget har cirka 750 aktieägare. Adressuppgifter Radio Frequency Investment Group Sweden AB (Publ) Box 42179 126 17 Stockholm Telefon: 08-503 887 00 Fax: 08-503 887 99 Mail info@rfig.se Besöksadress: Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten Nätplats www.rfig.se För ytterligare information kontakta: Anders Brom, VD, anders@rfig.se eller 0707-28 59 80 Bo Hammarstrand på hammarstrand@swipnet.se eller 0705-37 26 97

Läs mer om Trig Media Group AB