Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2009-05-06 09:49:56

XRF Analytical AB: Tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga aktier i Degerfors Laboratorium AB

XRF Analytical AB (XRF) har ingått en avsiktsförklaring med aktieägarna i Degerfors Laboratorium AB (D-Lab) avseende förhandlingar om förvärv av samtliga aktier i D-lab.

D-Lab är ett ledande oberoende laboratorium med hög flexibilitet som levererar certifierade analyser av metaller och oxidiska material. Bolaget har av SWEDAC tilldelats, flexibel certifiering, enligt ISO-EN 17025 för både ISO 9000-2000 och Europanorm EN. Verksamheten bedrivs i Degerfors där bolaget har ett modernt välutrustat laboratorium. Kundbasen är för närvarande omkring 400 regelbundna kunder i de Nordiska länderna. Bolaget har fyra anställda. Under räkenskapsåret 2008-05-01 - 2009-04-30 uppgick omsättningen till 5,7 MSEK. Lönsamheten är god. Vid ett förvärv tillförs XRF viktiga analytiska och personella resurser. Dessa kommer bl.a. att kunna säkra etableringen och driften av vårt första egna demolab. Demolab är av central betydelse för vår affärsmodell och för den fortsatta marknadsföringen world wide av vår analysprogramvara MultiScat® med tillhörande tjänster. Kombinationen av MultiScat® och D-Labs verksamhet skulle komma att stärka verksamheternas marknadsposition och förbättra förutsättningarna för expansion och utveckling. För ytterligare information kontakta: Lars Kumbrandt, VD XRF Analytical AB Telefon: 0171-46 08 10 E-post: lars@xrfanalytical.com Hemsida: www.xrfanalytical.com Kort om XRF Analytical AB XRF Analytical är noterade på AktieTorget sedan 2007-06-11. XRF Analyticals affärsidé är att utveckla, producera och sälja programvaror för röntgenspektrometrar avsedda för analys och identifiering av oorganiska substanser. Marknaden består av industriföretag inom järn- och metallsektorn, prospektering, gruvor, mineral, cementindustri och liknande. XRF Analytical AB är specialister på utveckling av programvaror för att kvantifiera och tolka digitala mätdata från Våglängdsdispersiva (WDXRF) Röntgenspektrometrar.

Läs mer om XRF Analytical AB