Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2009-05-06 10:22:39

Catering Please i Skandinavien AB: Catering Please Åtgärdsplan

Catering Please har antagit en åtgärdsplan innefattande kraftfulla åtgärder för att förbättra lönsamheten i bolaget.

Bolagets helägda dotterbolag Klarago AB har per den 1 maj 2009 avyttrat den del av rörelsen som bedrivits på Maskingatan i Arlandastad och vid terminal 3 på Arlanda. Rörelsen har överlåtits genom ett inkråmsöverlåtelseavtal träffat mellan Klarago AB och ett bolag som ägs av tidigare medarbetare vid Klarago AB. Köpeskillingen uppgår till ett belopp om 1.750.000 kronor. Skälet till avyttringen är att den delen har generat stora underskott för bolaget. Klarago AB är vidare inblandat i långt framskridna förhandlingar om en avyttring av ytterligare en del av rörelsen. Förhandlingarna beräknas vara slutförda under maj 2009. De nämnda avyttringarna kommer att tillföra bolaget rörelsekapital. Avyttringarna till trots kommer bolaget att fortsätta att driva verksamhet inom affärsområdet Transportindustrin som underleverantör. Bolagets grundare Tomas Willers och Thomas Eklund lämnar sina operativa tjänster per den 1 maj för att koncentrera sig på ägarfrågor. Bolaget har flyttat hela sin administration från Maskingatan i Arlandastad till Ulleråker i Uppsala, vilket gör besparingar inom administration. För mer information, kontakta Ia Johansson, VD Catering Please i Skandinavien AB (publ) Tel: 08-591 201 20 ia.johansson@cateringplease.se Kort om Catering Please Catering Please med dotterbolag verkar inom fyra affärsområden: 1) Dagligvaruhandeln med produktion, marknadsföring och försäljning av färsk vällagad mat under varumärkena Catering Please och Asia Please m.fl. 2) Entreprenadkunder där färsk vällagad mat tillagas under annat varumärke. 3) Transportindustrin genom Klarago AB där vi sköter mat och handling för flygbolag och tågoperatörer. Bland kunderna finns, Ryanair, Skyways och Kronflyg m.fl. 4) Omsorg & skola med produktion och leverans till äldreomsorg och skolor med flera inom framför allt Uppsala kommun med omnejd.

Läs mer om Catering Please i Skandinavien AB