Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2009-05-06 11:44:53

Scirocco AB: Scirocco har genomfört en riktad emission

Styrelsen i Scirocco har under årsstämmans mandat bjudit in ett mindre antal privata placerare att teckna nya aktier. Teckningen, som gjordes till kursen 0,30 SEK, avslutades den 29 april och ledde till att aktier för c:a 1,5 MSEK tecknades. Det tillförda ägarkapitalet innebär även att resterande del, d.v.s. 1,0 MSEK, av ett tidigare beviljat lån från ALMI kan betalas ut.

Totalt tecknades 4.847.667 aktier, och antalet aktier efter nyemissionen blir 25.707.434 st. Kapitalet skall användas för ökad marknadsföring och försäljning av Sciroccos RFID-produkter inom transportlogistik, fordonsaccess och fabriksautomation. Behjälpliga vid nyemissionen har varit Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Scirocco märker, enligt publicerade pressmeddelanden, ett stegrat intresse för såväl sina infraröd- (IR) som radiobaserade (UHF) RFID-produkter, där IR förra i första hand marknadsförs till tillverkningsindustrin medan UHF riktas till transportlogistik- och accesstillämpningar. Scirocco har idag ett väl utbyggt nät av återförsäljare och försäljningen av IR-systemet väntas därför ta fart så snart konjunkturen vänder och efterfrågan på t.ex. bilar åter växer. Det idag helt färdigutvecklade UHF-systemet är under certifiering och leveranser till kommersiella order startar så snart denna är avklarad, vilket beräknas ske detta kvartal. Med två kompletterande system utgör Scirocco nu en mer intressant leverantör till valda segment i marknaden. Kista den 6 maj 2009 Scirocco AB (publ) Peter Thorander VD Om Scirocco AB Scirocco AB (publ) säljer egenutvecklade RFID-system på en internationell marknad, och vänder sig till högprestandatillämpningar inom parkering/access, transportlogistik och fabriksautomation. Bolaget finns i Kista, Stockholm, och är representerat i de viktigaste industriländerna i framförallt Europa och Asien. Produkterna baseras på proprietär patenterad infraröd teknik eller UHF radioteknik enligt ISO-standard. En stor del av tillverkningen sker i Sverige medan identifieringsbrickorna och de mekaniska och elektriska komponenterna i regel tillverkas utomlands. Scirocco är noterat på Aktietorget (www.aktietorget.se). Scirocco AB (publ) Electrum 217 ? SE-164 40 Kista Sweden Tel: +46 (0)8 752 9890 www.scirocco.se Org. 556547-6933

Läs mer om Scirocco AB