Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2009-05-06 16:14:13

Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB: Risk Reward fonden upp 20,67 % i april

" Risk Reward fonden steg 20,67 procent i april. " Överlag positiv avkastning i fonderna. Fond, avkastning april 2009 Risk Reward, 20,67 % Covered Call, 8,52 % AMDT hedge, 3,45 % Systematiska BAS,1,74 % Risk Reward Euro, 0,76 % Tornado, -0,98 % Scirocco, -17,07 %

Överlägset bäst av våra fonder under april var Risk Reward fonden. Avkastningen till kund blev 20,67 procent. Därmed noterar Risk Reward fonden en ny toppkurs och har sedan start i april 2007 avkastat 133 procent. Våra nya fonder Risk Reward Euro och Systematiska BAS steg 0,76 procent respektive 1,74 procent och båda noterar därmed nya toppkurser. Covered Call fonden hade en god månad och genererade en avkastning på 8,52 procent. Smolk i glädjebägaren är utvecklingen i Scirocco. Sedan start i april 2007 har Scirocco fallit 30 procent. OMXS30 har under samma period fallit 37 procent. Fonden föll 17 procent i april. Utfallet är ett resultat av att modellen som ligger till grund för förvaltningen av fonden har visat sig vara mindre robust än förväntat. Förvaltningsmodellen har inte klarat av att hantera en kraftfull rörelse mot den underliggande trenden i marknaden som beräknat. Då detta är andra gången på mindre än ett år som modellen trots förbättringar inte lever upp till förväntningarna har bolaget beslutat att inte längre använda modellen i fondens förvaltning . Från och med maj månad kommer Scirocco att förvaltas efter en liknande modell som ligger till grund för förvaltningen i Tornado. Även om båda fonderna förvaltas efter liknande modeller kan avkastningarna komma att skilja sig. Tornado har sedan start i april 2007 avkastat 51 procent. Fondbestämmelser, informationsbroschyr, faktablad och mer information om fonderna finns på www.systematiska.se. Fondbolaget Systematiska Fonder JPA AB är ett helägt dotterbolag till Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ), noterat på Aktietorget. Frågor om fondernas avkastning besvaras av Systematiska Fonders VD Peter Nilsson, 0771-42 20 00. Frågor apropå moderbolaget Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB besvaras av dess VD Arild Russ 040-608 87 10. Mer information om Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) finns på www.systematiska.com. Information om dotterbolaget Systematisk Kapitalförvaltning Rådgivnings AB finns på www.systematiska.nu. Malmö den 6 maj 2009 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Läs mer om Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB