Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2009-05-07 08:10:26

SwitchCore AB: Beslut vid årsstämma i SwitchCore

Vid gårdagens årsstämma fattades beslut i enlighet med de förslag som tidigare har offentliggjorts.

Således beslöts att ingen utdelning till aktieägarna skulle lämnas. Bengt Stillström, Hans Frisk, och Erwin Leichtle omvaldes som styrelseledamöter. Bengt Stillström omvaldes till styrelseordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till ny revisor i bolaget. Beslut fattades även om bolagsordningsändringar, innefattande bland annat att beskrivningen av föremålet för bolagets verksamhet justerades för att bättre överensstämma med de faktiska förhållandena. Styrelsens säte flyttades från Lund till Stockholm. För ytterligare information kontakta: Erwin Leichtle, VD SwitchCore AB (publ) E-post: erwin.leichtle@switchcore.se Telefon: +46 70 338 93 00 Om SwitchCore SwitchCores verksamhet numera är inriktad på att realisera värdet av koncernens mycket betydande skattemässiga underskottsavdrag om cirka 1 miljard kronor. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Bolaget är noterat under symbolen SCOR på AktieTorget i Stockholm. För ytterligare information om SwitchCore, besök www.switchcore.se och www.aktietorget.se under avdelning SwitchCore.

Läs mer om SwitchCore AB