Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2009-05-07 13:24:20

Värmlands Finans Sverige AB: Beslut vid extra bolagsstämma i Värmlands Finans

Vid gårdagens extra bolagsstämma fattades beslut i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade om en nyemission av högst 743 693 B-aktier. Vederlaget ska utgöras av aktier i Ulyss AB (publ) i enlighet med det offentliga erbjudande som Värmlands Finans lämnade till aktieägarna i Ulyss den 9 april 2009. Samtliga beslut som fattades på stämman var enhälliga. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, VD Värmlands Finans Mobil: 0707-715 008 E-post: glenn.renhult@varmlandsfinans.se Postadress: Box 2039, 650 02 Karlstad Om Värmlands Finans Sverige AB (publ) Värmlands Finans är ett mindre finansbolag som specialiserat sig på factoring, med huvudinriktning mot fakturaköp. Omsättningen i köpta klientfakturor under räkenskapsåret 08-07-01 - 09-06-30 beräknas uppgå till ca 65 Mkr. Verksamheten har gått med vinst sedan start och är mycket lönsam. Värmlands Finans har cirka 870 aktieägare och dess aktie är listad på AktieTorget under kortnamnet VFS B. Läs mer på www.varmlandsfinans.se

Läs mer om Värmlands Finans Sverige AB