Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-02-16 10:17:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: QuickCool ökade förlusten något i fjärde kvartalet

Medicinteknikbolaget QuickCool redovisar som planerat ingen omsättning för det fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -2,2 miljoner kronor (-2,0). Resultat per aktie hamnade på -0,12 kronor (-0,25).

Likvida medel uppgick vid årets slut till 6,6 miljoner kronor (11,0). Kassaflöde från löpande verksamheten var -6,2 miljoner kronor (2,1).

"2017 har varit ett intensivt år. Utvecklingen av The QuickCool SYSTEM har framskridit positivt mycket tack vare värdefull återkoppling om vårt system från vår användarpanel,
våra vetenskapliga rådgivare, slutanvändare samt erfarna produktutvecklare. Under året har vi mottagit positiv feedback från många forskare, läkare, slutanvändare, och potentiella
distributörer över vår unika nasala lösning", skriver vd Fredrik Radencrantz i rapporten.


QuickCool, Mkr Q4-2017 Q4-2016
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,2 -2,0
Resultat före skatt -2,2 -2,0
Nettoresultat -2,2 -2,0
Resultat per aktie, kr -0,12 -0,25

Läs mer om QuickCool AB