Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-02-16 10:23:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om BrainCool AB: Braincool ökar förlusten under fjärde kvartalet, har finansiella medel för att genomföra strategi

Medicinteknikbolaget Braincool redovisar minskad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,5), en marginell minskning mot föregående år. I november erhöll Braincool två miljoner kronor från Vinnova för att färdigställa en hemvårdsprodukt baserad på Coolhead för behandling av migrän. Rörelseintäkterna uppgick till 2,2 miljoner kronor (2,2).

Rörelseresultatet blev -5,9 miljoner kronor (-4,5). Resultatet före och efter skatt var -6,2 miljoner kronor (-4,6). Resultat per aktie hamnade på -0,18 kronor (-0,20).

Braincool har under året renodlat verksamheten med fokus på två affärsområden – Brain Cooling och Pain Management. Enligt bokslutskommunikén är det första området nu inne i en lanseringsfas parallellt med fortsatt deltagande i flera stora internationella hypotermistudier vars utfall ska kunna påverka marknaden.

Braincool uppger visare att bolaget har säkerställt de finansiella medel som krävs för att genomföra strategin att bygga upp två starka affärsområden, Brain Cooling och Pain Management.BrainCool, Mkr Q4-2017 Q4-2016 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,5 -60,0%
Rörelseresultat -5,9 -4,5
Resultat före skatt -6,2 -4,6
Nettoresultat -6,2 -4,6
Resultat per aktie, kr -0,18 -0,20

Läs mer om BrainCool AB