Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-02-20 09:49:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nanexa AB: Nanexa redovisar små resultatförändringar i fjärde kvartalet

Forskningsbolaget Nanexa redovisar små resultatförändringar i fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol. Aktiverat arbete för egen räkning var 1,0 miljoner kronor (0,5).

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -2,2 miljoner kronor (-2,1). Resultat per aktie hamnade på -0,26 kronor (-0,27).

Likvida medel var på 21,8 miljoner kronor (13,2) per den 31 december. Bolaget har i fjärde kvartalet genomfört en nyemission på 22,9 miljoner kronor som övertecknades. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -1,9 miljoner kronor (-2,7) i fjärde kvartalet.

Bolaget redovisade i januari att nya djurstudier visar på möjligheter för långa depåer med Nanexas PharmaShell samt att bolaget skapat en rådgivande kommitté inom onkologi.

Nanexa bedömer att marknaden för PharmaShell-baserade produkter kommer växa med mer än 10 procent per år under de kommande åren.

"Detta år, 2018, har börjat bra för oss med de resultat vi fick från den tre månader långa djurstudien. Det är med tillförsikt jag ser fram emot ett spännande och utvecklande år för bolaget", kommenterar vd David Westberg i bokslutskommunikén.


Nanexa, Mkr Q4-2017 Q4-2016
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -2,2 -2,1
Resultat före skatt -2,2 -2,1
Nettoresultat -2,2 -2,1
Resultat per aktie, kr -0,26 -0,27

Läs mer om Nanexa AB