Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-02-23 08:59:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Emotra AB: Emotra rapporterar som väntat ingen omsättning och små förändringar av resultatet

Medicinteknikbolaget Emotra redovisar som väntat ingen omsättning och små förändringar av sitt resultat i det fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -2,5 miljoner kronor (-1,6). Resultat per aktie hamnade på -0,18 kronor (-0,17).

Emotra föreslår 0 kronor i utdelning (0).

En ny och betydligt mer kostnadseffektiv marknads-, utbildnings- och försäljningsstrategi
arbetades fram under det sista kvartalet i fjol för implementering nu under våren. Det tidigare systemet med kurser var kostsamt och det tog lång tid att generera försäljning.

"Efter diskussioner med ett antal kliniker, som medverkade i studien, är strategin nu på väg att införas. Utbildningskurserna kommer att riktas mot enskilda sjukhus eller lokalt mot psykiatriska specialister i olika städer i Europa. Emotra kommer att medverka i betydligt större utsträckning i de seminarier som genomförs och klinikernas insatser begränsas till föreläsningar om tekniken och de kliniska erfarenheterna", skriver vd Claes Holmberg i rapporten.

Han skriver också att Emotra befinner sig i en omvandlingsprocess från ett
utvecklingsföretag i mikroformat till ett kommersiellt orienterat bolag


Emotra, Mkr Q4-2017 Q4-2016
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,5 -1,6
Resultat före skatt -2,5 -1,6
Nettoresultat -2,5 -1,6
Resultat per aktie, kr -0,18 -0,17
Utdelning per aktie, kr 0 0

Läs mer om Emotra AB