Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-02-28 09:37:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SealWacs AB: Sealwacs rapporterar som väntat ingen omsättning och små förändringar av resultatet

Sensortillverkaren Sealwacs redovisar som väntat ingen omsättning och små förändringar av sitt resultat i det fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -0,5 miljoner kronor (-0,7). Resultat per aktie hamnade på -0,12 kronor (-0,22).

Sealwacs föreslår 0 kronor i utdelning.

Sealwacs upprepar i sin rapport informationen från tidigare om en försening hos en kund.

"Anpassningsarbete och utprovning inleddes i början av december hos ytterligare en ledande svensk plastpåstillverkare. Med god tillgång till produktionslinje och lämpligt plastmaterial löper arbetet på i snabb takt. Styrelsen konstaterar att snabbaste vägen fram till ett komplett fungerande system är att fortsätta och genomföra detta anpassningsarbete", skriver Sealwacs i rapporten.

Sealwacs uppger vidare att installationen hos den första kunden kommer att återupptas när anpassningsarbetet och utprovningen ovan slutförts. Bolaget räknar med att det väsentligt kommer att underlätta den fortsatta installationen, heter det i bokslutet.


Sealwacs, Mkr Q4-2017 Q4-2016
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,5 -0,7
Resultat före skatt -0,5 -0,7
Nettoresultat -0,5 -0,7
Resultat per aktie, kr -0,12 -0,22
Utdelning per aktie, kr 0

Läs mer om SealWacs AB