Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-02-28 11:12:16

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator vänder till positivt resultat i fjärde kvartalet

Riskkapitalbolaget Transferator ökar intäkterna och vänder till positivt resultat i fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal föregående år.

Rörelseintäkterna steg till 14,1 miljoner kronor (11,8), en ökning med 19 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 1,1 miljoner kronor (-0,8), med en rörelsemarginal på 7,8 procent.

Resultatet före skatt var 1,1 miljoner kronor (-1,0). Resultatet efter skatt blev 0,9 miljoner kronor (-1,2).

Substansvärdet minskade till 88 öre per aktie per den 31 december, jämfört med 1,02 kronor per aktie samma tidpunkt föregående år.

Bolaget har i januari 2018 slutfört en nyemission på 23,7 miljoner kronor som fulltecknades.

Styrelsen har ännu inte beslutat om eventuellt förslag till vinstutdelning. Eventuellt förslag till vinstutdelning kommer meddelas i kallelsen till årsstämman som i sin tur planeras hållas i maj 2018.

Transferator meddelade i förra veckan att bolaget avser teckna aktier för 7 miljoner kronor i läkarbemanningsföretaget Hedera Group och får då en ägarandel på 10 procent av bolaget.


Transferator, Mkr Q4-2017 Q4-2016 Förändring
Nettoomsättning 14,1 11,8 19,5%
Rörelseresultat 1,1 -0,8
Rörelsemarginal 7,8%
Resultat före skatt 1,1 -1,0
Nettoresultat 0,9 -1,2

Läs mer om Transferator AB