Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-02-28 11:14:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Latvian Forest Company AB: Latvian Forest ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Skogsbolaget Latvian Forest ökade omsättningen men vände till ett negativt operativt rörelseresultat i det fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 96 700 euro (6 600). Operativt rörelseresultatet blev -7 800 euro (-101 900). Värdeförändring av skog var -24 700 euro (231 700).

Resultatet efter skatt blev 1,2 miljoner euro (0,1).

Styrelsen föreslår att det inte skall utgå någon utdelning.

Fastighetsinnehaven uppgår till 9 599 hektar (9.303) och virkesvolymen till cirka 995 160 kubikmeter (929 000).

Sammanlagt har nästan 142 hektar röjts under 2017. Under de två första månaderna av 2018 har bolaget genomfört röjningar av omkring 60 hektar. Under 2017 har bolaget planterat gran på 5 hektar. Bolagsledningen anser att investering i skogsförvaltning kommer att öka värdet av innehavet.

Bolagsledningen har beslutat att genomföra byte av den tidigare skogsförvaltaren SIA “VDI Energy” med SIA Future Forest. Orsaken är att man vill förbättra den dagliga insatsen för skogsförvaltningen. SIA Future Forest har fått som ett uppdrag att genomföra åtgärder som leder till mera produktiv användning av jordbruksmark med avsikt att genomföra en strategi där jordbruksmark arrenderas ut till lokala lantbrukare, konverteras till skogsmark eller säljas. Dessutom skall bytet av skogsförvaltare leda till ett mera effektivt rapporteringssystem. Samtidigt har det inkommit krav på obetalda räkningar från ISA "VDI Energy". De obetalda räkningar avser perioden april 2010 till december 2014 om 87099,99 euro inklusive mervärdesskatt.

"SIA Latvijas Mezu Kompanija anser att dessa räkningar är ogiltiga. Bolagsledningen har begärt klargörande från tidigare vd Fredrik Zetterström om detta ärende", heter det i rapporten.

Läs mer om Latvian Forest Company AB