Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-03-26 10:46:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om BrainCool AB: BrainCool tecknar avtal med professor som klinisk rådgivare för projekt inom oral mukosit

Medicinteknikbolaget BrainCool har tecknat avtal med professor Mats Jontell som klinisk rådgivare för bolagets projekt inom OM, oral mukosit som är en del av affärsområdet Pain Management. Mats Jontell är professor emeritus vid institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Oral mukosit kan drabba patienter som behandlas med cellgifter eller strålning. Kännetecknande för OM är inflammationer, sår och skador i munslemhinnan som kan leda till att behandling måste ändras eller avbrytas. En nyligen publicerad amerikansk studie från Department of Medicine vid Brown University, publicerad i brittiska Future Oncology i början av december, påvisar betydande vårdkostnader i samband med oral mukosit.

BrainCools produkt Cooral System motverkar OM. Cooral är en oral enhet för engångsanvändning. Den kopplas till ett portabelt kylsystem och kyler ned munslemhinnan. Cooral System har CE-godkännande. Cooral System genomgår för närvarande en klinisk prövning med 180 hematologipatienter. Den kliniska studien leds av Karolinska universitetssjukhuset och utgör basen för ett FDA-godkännande.

"Vi möter stort intresse för vår produkt inom onkologi. Under 2018 är målsättningen att avsluta de kliniska studierna inom förebyggande av oral mukosit i Sverige och Japan. Information om studierna kommer sedan att delges via publikationer och presentation på ledande vetenskapliga möten. Vi är komfortabla med produktens resultat som visats i utvärderingar i Sverige och Storbritannien. Under året räknar vi därför med att förstärka organisationen inom affärsområdet Pain Management. De olika kliniska studierna utvärderar den medicinska effekten av Cooral System och potentiella besparingar som sjukvården kan göra. Vårt studiesyfte är att visa på det hälsoekonomiska i att samtliga patienter ska behandlas med Cooral System för att förebygga uppkomst av OM. Intresset för vårt projekt inom onkologi är stort på grund av de höga medicinska kostnaderna för patientgruppen. Vi ser därför med tillförsikt fram emot att delge marknaden utvecklingen av studierna och produkternas kommersiella lansering", kommenterar Martin Waleij, vd i BrainCool.

BrainCool kommer den 1 juni i samarbete med ProHearings att hålla en kapitalmarknadsdag i Stockholm. Fokus är dels på onkologi erbjudandet inom affärsområdet Pain Management, dels på planerna att separatnotera dotterbolaget PolarCool.

Läs mer om BrainCool AB