Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-03-28 18:46:53

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om QuickCool AB: QuickCools styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i medicinteknikbolaget QuickCool kallas till årsstämma torsdagen den 3 maj i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Lennart Sjölund, Tadeusz Wieloch, Fredrik Lindblad John Wennborg och Ulrika Olsson samt omval av nuvarande styrelseordföranden Göran Brorsson.

Styrelsen vill ha bemyndigade från stämman att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner. Bemyndigandet att utge teckningsoptioner är främst avsett att i de fall styrelsen anser det befogat att etablera ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Nyteckning av teckningsoptioner får ej medföra en utspädning som överstiger 5 procent av kapital och röster i bolaget.

Läs mer om QuickCool AB