Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-04-06 10:50:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om AcouSort AB: AcouSort erhåller EU-bidrag på 1,8 miljoner kronor

Bioteknikbolaget AcouSort har beviljats ett EU-bidrag på 179 937 euro, motsvarande 1,8 miljoner kronor. Motivet för bidraget är att ge AcouSort finansiella medel för att testa ett nytt material för ultraljudstransduktorer som är bättre lämpat för engångschip inom akustofluidik. Bidraget är en del av ett större anslag om 3 miljoner euro som har delats ut av EU Future and Emerging Technologies, FET-programmet till BioWings-projektet, vilket AcouSort är delaktigt i. Det framgår av ett ett pressmeddelande.

BioWings-projektet består av sammanlagt sju företag, universitet och forskningsinstitutioner från Danmark, Israel, Schweiz, Italien och Sverige och syftar till att testa ett nytt material för att generera ultraljud samt utvärdera olika tillämpningar för materialet.

AcouSorts roll i projektet är att designa akustofluidikchip, där ultraljudet skall användas för att separera celler och att i nära samarbete med professor Laurells forskargrupp, Institutionen för biomedicinsk teknik, Lunds universitet, testa hur väl det nya materialet fungerar för tillämpningar inom klinisk diagnostik, där bland annat separering av bakterier ur blodprov för diagnos av blodförgiftning, sepsis, kommer utvärderas.

Läs mer om AcouSort AB