Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-04-09 10:46:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Raybased genomför nyemission om 16,7 miljoner kronor

Teknikbolaget Raybased genomför en nyemission som syftar till att fylla på kassan med 16,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen är satt till 2,45 kronor per aktie. Sju befintliga aktier ger rätt att teckna sex nya. Sista dagen för handel med aktier med rätt till teckningsrätter är den 2 maj.

Raybased har som mål att öka sin omsättning kraftigt under 2018. Tech-bolaget uppger att emissionen kommer att användas för att accelerera expansionen genom att vidareutveckla och effektivisera bolagets installations- och konfigurationsprocess, bygga upp supportorganisationen, intensifiera marknadsförings- och säljaktiviteter och nätverksbyggandet på bolagets målmarknader. Likviden kommer även att användas för att möjliggöra kundanpassad vidareutveckling, för löpande rörelsekostnader och en begränsad del går till skuldamortering.

Raybased uppger vidare att man arbetar på att säkerställa emissionen till 80 procent.

”Bolaget har nu levererat system till många av Sveriges största fastighetsbolag. Detta ger stora möjligheter till följdleveranser. Fastigheter som projekteras idag baseras på digital teknik som ger möjlighet till långtgående fastighetsautomation. Styrelsens bedömning är att Raybaseds trådlösa system utgör det mest konkurrenskraftiga alternativet. Vid renovering av fastigheter utgör Raybaseds trådlösa system, enligt vår bedömning, det enda konkurrenskraftiga alternativet vid en digitalisering av fastigheten. Systemet möjliggör en kraftfull optimering av fastigheten som helhet", säger Lennart Olving, vd på Raybased, i en kommentar.

Läs mer om Raybased AB