Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-04-16 16:38:48

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode ska ta in åtta miljoner kronor i nyemission, behöver rörelsekapital

Industribolaget Amnode tar in åtta miljoner kronor i en nyemission med företrädesrätt till bolagets aktieägare. Emissionen görs i syfte att möjliggöra nödvändiga rationaliseringar för att öka lönsamheten samt inköp av nödvändig produktionsutrustning och stärka tillgången till rörelsekapital över sommaren och återstarten efter sommaruppehållet, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

"Bolaget är kraftigt belånat och nödvändig likviditet går till störningar i produktionen på grund av underinvesterad produktionsapparat, amorteringar och räntor för historiskt stora lån. Bolaget saknar möjlighet till ytterligare lånefinansiering och saknar större ägare som kan vara behjälplig att säkra framdriften", skriver bolaget i pressmeddelandet.

Avstämningsdag är den 25 maj 2018. Förutsatt att årsstämman beslutar att godkänna företrädesemissionen förväntas teckningsperioden att löpa från och med den 29 maj till den 12 juni 2018. De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras den 18 maj 2018. Handel med teckningsrätter förväntas äga rum på Aktietorget Stockholm under perioden 29 maj 2018 – 8 juni.

Läs mer om Amnode AB