Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-04-17 09:00:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nanologica AB: Nanologica redovisar balansräkningen per den 31 januari i nyemissionsprospekt

Life science-bolaget Nanologica presenterar sitt prospekt inför den beslutade nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna på 55,4 miljoner kronor.

I prospektet framgår bolagets kapitalstruktur, nettoskuldsättning och tillgångar per den 31 januari 2018, vilket är ny finansiell information. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kortfristiga räntebärande skulder var på 17,1 miljoner kronor, långsiktiga räntebärande skulder var 2,6 miljoner kronor och eget kapital var på 2,2 miljoner kronor per den 31 januari. Nettoskuldsättningen var 13,4 miljoner kronor.

Villkoren i nyemissionen är 3:1, innebärande att en befintlig aktie ger rätt att teckna tre nya aktier till teckningskursen 4 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 20 april till 4 maj och handel med teckningsrätter sker den 20 april till 2 maj.

Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 55,4 miljoner kronor före emissionskostnader.
Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden på 48 miljoner kronor, vilket motsvarar 86,6 procent av emissionsbeloppet. Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Nanologica i samband med nyemissionen.

Läs mer om Nanologica AB