Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-04-17 10:33:02

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ESEN eSports AB: ESEN eSports kallar till årsstämma den 17 maj

Aktieägarna i ESEN eSports kallas till årsstämma torsdagen den 17 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ska ändras, innebärande att styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter med högst två suppleanter. Förslag till val av styrelse kommer publiceras senast två veckor före årsstämman.

Läs mer om ESEN eSports AB